Utdelning Ratos

Idag trillade årets första aktieutdelning in på kontot, trevligt!

Det var Ratos som stog för den och årets utdelning på 3 sek/aktie blev totalt 188,70 kronor i depån efter avdragen skatt.

Just nu har jag inte mer utdelningar som väntar, Nokia kommer inte att betala ut något i år och sen har jag inte mer aktier i min lilla portfölj, men detta kan ju naturligtvis ändras under året.

Ja, det var ju inte någon förmögenhet direkt, men det är alltid en början. Med tiden kommer även denna lilla utdelning att bidra till utväxling i portföljen, alla kronor räknas, hur små dom än är.


Aktieutdelning 2013 ser alltså ut så här just nu:

  • 2013-04-25          RATOS          74 st          188,70 sek

Buenas noches.

Kommentarer