Inlägg

Vad är långsiktigt för dig?

Ny rutin

7 stycken aktier är inte att förakta

Fondbörsen 1966 (inlägg i repris)

Mindre bank, mer Investor

4 år som skuldfri

New York, New York.