Inlägg

Jag köper Industrivärden, Sandvik & Skanska

Coca-Cola, Ratos, Nokia och svensk politik.

Etiskt dilemma

86400

Konsten att återinvestera

Industrivärden, biltjuvar och disciplin.