Inlägg

Johan Forssells diversifierade portfölj.

4% - regeln och tillräckligt kapital.