Inlägg

Jag köper Industrivärden

Jag tackar nej

Ratos nyemission av preferensaktier

Nytt köpläge i Ratos

14 dagar glad

Den som buffert spar, han buffert har kvar...

Jag köper Skanska