Inlägg

Jag köper Ratos

Svensk industri och tålamod

Uppdatering eget företagande.

Utdelning Skanska

Utdelning Coca-cola 2014 Nº1

Utdelning Nokia

Utdelning Ratos

Bokföring av sparkapital I