Inlägg

Utdelning Nokia & Coca-Cola

Jag köper Ratos och kollar på Inditex

Bokföring av sparkapital II