Inlägg

Bolagen som delat ut i + 100 år uppdaterad utdelning.

Fyra svenska indexfonder. Avgifter och avkastning.