Jag köper Skanska
Månadens köp:

Ny månad, löning och dags att handla aktier.
Som jag tidigare nämt har Skanska fått alldeles för lite uppmärksamhet i min portfölj. 
I skuggan av SHB som handlats friskt under större delen av förra året så har bolaget endast utgjort cirka 7% av hela portföljen, och då är Skanska den aktie som gått näst bäst i min portfölj. 
De första aktierna köptes in till riktigt bra pris men allt efter som priset steg började jag handla andra bolag i stället då jag inte ville höja mitt GAV på aktien.
Detta sätt att tänka har jag nu kommit fram till är inte speciellt framgångsrikt.
Nu ska bolaget få lite mer plats i väskan och det påbörjades i dag med att inhandla 28 stycken Skanska för 176 SEK stycket.
Direktavkastningen ligger på 4,2% och P/E på 15, helt inom ramarna för ett bra köp.
Dessa 28 stycken aktier bidrar från och med nu med 147 kronor netto per år enligt nuvarande utdelning, det blir 12,25 kronor extra till månadsslönen. 

Portföljen: 

SHB
1100 st
Ratos
531 st

Industrivärden
327 st
Nokia
266 st
Skanska
213 st
Sandvik
150 st

Värdet på portföljen är i dag 253502 kronor och det står ganska stilla just nu. 


Coming up:

Till veckan borde Sandviks utdelning landa på kontot, det blir inte många kronor, men de kommer naturligtvis att återinvesteras omedelbart.
Det funderas mycket på sista tiden på det här med att handla "för dyra" aktier, det är ett ämne jag får jobba med framöver. 
Mitt favoritbolag i USA kostar i dag 111,92 USD och mitt svenska 290 kronor... 

God afton! 

Kommentarer